Loading
Metal tables

Purchase terms

 

 

The following information is provided in Estonian as this is the official language of the country in which our company is registered and under which jurisdiction it provides its services. For a general understanding of the purchase terms in a language you can understand, please use the Google translator.

 

Ostutingimused

 

Käesolevad ostutingimused kehtivad alates 18.02.2021 Ostja ja ostukeskkonna vingelaud.ee omaniku vahel ostukeskkonna vahendusel toodete tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Ostukeskkonna vingelaud.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Turvax OÜ (registrikood 14520542), asukohaga Rüütli 23, Tartu linn.

Lisaks käesolevatele ostutingimustele reguleerivad Ostja ja Veebipoe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Ostutellimuse vormistamisel kinnitab Ostja, et on nõus käesolevates ostutingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

Turvax OÜ on õigustatud käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.vingelaud.ee. Kui Ostja tegi oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Talle tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi ja hindu v. a. kui seaduses või käesolevates ostutingimustes oi ole ette nähtud teisiti.

 

Toodete hinnainfo

Kõik Veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning märgitud toodete juurde.

Kõik Veebipoes näidatud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Ostja poolt ostutellimuse vormistamise käigus valitud kohaletoimetamise viisile.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu teatatakse Ostjale peale tellimuse vormistamist.

Veebipoes sooritatud ostude eest tasub Ostja 100% ettemaksuna.

Tasumine toimub arve alusel väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas. Veebipoel puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

  

Ostutellimuse vormistamine

Tooteid võib tellida ostukeskkonnas registreerimata.

Enne ostutellimuse vormistamist tuleb lisada soovitud toode (tooted) ostukorvi.

Tellitud kaubad on nähtavad lehekülje päises paremas nurgas asuvas ostukorvis.

Ostutellimuse vormistamiseks tuleb määrata iga toote koguse ja vajutada nupule „VORMISTA TELLIMUST“

Avanenud leheküljel tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Hetkel on võimalik valida kaks varianti – kas tulla ise kauba järgi Veebipoe Jõhvi esindusse (tasuta) või saata kaup kulleriga valitud aadressile. Kulleriveo tasu suurus sõltub Ostja asukohast, tellitud toodete kaalust ja mõõtudest.

Enne ostutellimuse kinnitamist on Ostjal võimalik ostutellimus üle vaadata ja vajadusel muuta.

Ostja kinnitab ostutellimuse “Vormista tellimus” nupule vajutades.

Peale tellimuse vormistamist võtab Veebipood esimesel võimalusel Ostjaga ühendust ning saadab talle lõpliku arve, mis sisaldab tasu tellitud toodete eest ning valitud kohaletoimetamise viisi eest.

Ostja ja Veebipoe vaheline müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole, mille kohta edastab Veebipood Ostjale kirjaliku kinnituse.

Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Veebipood Ostjale e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

Toodete kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti.

Juhul kui soovite kaup tellida teise ELi riiki või Euroopa Liidust väljaspoole, palun kirjutage oma soovist info@vingelaud.ee.

Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud Ostjale saadetud arves.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates toote valmiostamisest. Väljaspool Eestist toimub kohaletoimetamine 30  kalendripäeva jooksul.

Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust.

Tellitud tooted toimetab kohale Veebipood Ostjale vastavalt Ostja poolt ostutellimuse esitamisel valitud viisile. Samuti võib Veebipood Ostjale kauba üle anda eelnevalt kokkulepitud ajal Jõhvi esinduses.

Kohaletoimetamise tasu sõltub tellitud toodete kaalust, hulgast ja mõõtudest ning valitud kohaletoimetamise viisist.

 

Taganemisõigus 

Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul (välja arvatud tooted, mis vastavad Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele).

Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Lisaks peab pakend olema hoolikalt avatud ning Ostjal peab olema säilinud kaubatšekk.

Kui Ostja taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab e-klaubandusliidu veebilehelt (https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale) ning saata see e-posti aadressile info@vingelaud.ee  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Veebipood Ostjale saadetava teatega.

Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist (v.a. “tulen ise järele”) erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

Pretensiooni esitamise õigus

Kui Ostja ei saa asja tagastada kasutades 14-päevast taganemisõigust (näiteks tähtaeg on möödas või ei kohaldata lepingule taganemisõigust), on tal õigus esitada Veebipoele pretensioon, kui asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus).

Veebipood vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Veebipood ei vastuta Ostja süül toote halvenemise või kahjustamise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Veebipood ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, kui Ostjal puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@vingelaud.ee. Kaebuses tuleb märkida:

1) tarbija nimi ja kontaktandmed;

2) kaebuse esitamise kuupäev;

3) kauba ostmise või teenusesaamise kuupäev;

4) kauba või teenuse puudus;

5) ettevõtjale esitatav nõue;

6) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Veebipood kinnitab kirjalikult kaebuse kättesaamist ja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Veebipood. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Veebipood üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Nii asja puuduse kõrvaldamist kui asja asendamist saab Veebipoelt nõuda üksnes juhul, kui see ei põhjusta Veebipoele ebamõistlikke kulutusi või põhjendamatuid ebamugavusi. Näiteks kui parandamise kulud ületaksid taastatud asja väärtuse, on parendamine reeglina ebamõistlik või kaupa ei saa asendada, kuna müüdud asja enam ei toodeta. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud ning Ostja on kohustatud tagastama Veebipoele nõuetele mittevastav toode.

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Veebipoelt asja parandamist või asendamist.Juhul, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asja parandamisega/asendamisega põhjustatakse Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi või Veebipood on keeldunud õigustamatult tarbija kaebust lahendamast, on Ostjal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist

Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele:

1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) küsida hinna alandamist;
6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

 

Kui Veebipood ei täida oma lubadust tähtaja jooksul kaebust lahendada, loetakse, et ta on keeldunud kaebuse lahendamisest. Sel juhul võib Ostja esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele või maakohtule.

 

Veebipoe õigused

Veebipoel on õigus muuta käesolevaid ostutingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused ostukeskkonnas www.vingelaud.ee. Veebipoel on õigus igal ajal ja ette teatamata muuta oma hinnakirja avaldades uue hinnakirja ostukeskkonnas www.vingelaud.ee.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@vingelaud.ee. Veebipood kohustub Ostja pretensiooni lahendama 15 päeva jooksul juhul kui pretensiooni põhjused on Ostjast mittesõltuvad. Veebipood kohustub välja vahetama defektiga või valed tooted.

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn või veebiaadressil www.komisjon.ee.  Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin (https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses  on lahendada Ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Samuti võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi (ODR platvorm) poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades Osjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus Veebipoe liikmesriigis.